Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Twilly:

I DEFINICJE 
1. Produkt- towar, który może być przedmiotem sprzedaży w Twilly.
2. Kupujący- użytkownik, który podejmuje działania zmierzające do zakupu Produktów oferowanych przez Twilly.
3. Sprzedający- użytkownik, którego konto zostało rozszerzone o dodatkowe funkcje, umożliwiające mu sprzedaż Produktów Twilly
4. Zakup- transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.  

II. ZASADY OGÓLNE
1. Kupując w sklepie Twilly  na każdy zakupiony produkt wystawiany jest paragon fiskalny. Firma nie wystawia faktur VAT.
2. Czas realizacji zamówienia, w przypadku zamówienia produktów dostępnych to do 48h od momentu zaksięgowania wpłaty na konto.
3. Po złożeniu zamówienia proszę o wypełnienie formularza zawierającego dane kupującego, adres dostawy oraz sposób zapłaty. 
4. Wpłaty należy dokonywać na podany rachunek: 11 1240 1978 1111 0010 6521 7192 Pekao S.A oddział w Świdnicy.
5. Zakupiony towar wysyłany jest poprzez firmy kurierskie, usługi Poczty Polskiej, usługi Inpost oraz usługi Paczka w Ruchu
6. Sklep proponuje zapłatę kartą kredytową poprzez PayU bądź przelew tradycyjny lub zapłate przy odbiorze.
7. Aktualizacja stanu magazynowego do 1 dnia roboczego.
8. W przypadku nie znalezienia odpowiedniego produktu proszę o wiadomość e-mail. 


III. REKLAMACJA I EWENTUALNY ZWROT
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 
4. Jako Sprzedawca mam obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
5. Obowiązkiem Konsumenta jest zwrócenia Produktu Sprzedawcy w terminie nie później niż 14 dni kalendarzowych.
6. Zastrzegam sobie możliwość zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności w momencie, kiedy produkt dotrze do Sprzedawcy.
7. Jako Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył konsument.
8. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecam złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentów w odniesieniu do umów świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.


IV. REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA 
1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy, domagając się wymiany lub obniżenia ceny.
2. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zamieszczanymi na stronie Twilly
3. Reklamacje proszę zgłaszać na adres meilowy (zakładka Kontakt).
4. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego.
5. Sprzedający po otrzymaniu wadliwego Produktu wymieni go na nowy bądź zwróci koszty poniesione przez Kupującego (wartość Produktu, koszt wysyłki do Kupującego i koszt odesłania Produktu). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Twilly .

V. OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Twilly przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Kupujących i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Twilly sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Twilly zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.
3. Dane podawane przez Kupującego w trakcie składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Kupującym w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Kupującego.

VI.REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TWILLY ZGODNIE Z RODO

1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą  pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.
 
2. Bazy danych osobowych zgodnie z definicją  zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów. Twilly posiada bazy danych klientów,dostawców i pracowników do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.
 
3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.
 
4.Firma Twilly wykorzystuje dane osobowe tylko do realizacji zamówień oraz do kontaktu z Kupującym.
 
5.Firma Twilly nie może i nie będzie przekazywać danych osobowych do innych podmiotów fizycznych ani prawnych.
 
6.Wszystkim Kupującym udostępniającym dane osobowe firmie Twilly przysługuje prawo do:
   
  a.żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Twilly potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Twilly dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu.
 
  b.sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 
  c. usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a Twilly ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 
  d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, Twilly wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 
 

VII. ZAKOŃCZENIE
1. Kupując w serwisie Twilly akceptujesz powyższy regulamin.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl